ProgramSkriv ut denne siden


0912Onsdag 12. septemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:30Registrering og kaffe/te
Kl. 10:00Nye Trøndelag – veien videre for vår region innen nærings -og samfunnsutvikling, hva skjer med et virkemiddelapparatet i endring og NTE sin rolle?
Innlegg fra Andre N. Skjelstad, medlem i Næringskomiteen, Terje Sørvik, leder
hovedutvalg næring Trøndelag Fylkeskommune og Jon Håvard Solum, styreleder
NTE.
Strategi for regional utvikling. Hvordan tenkes utbytte fra NTE å benyttes?
Sofadiskusjon som ledes av Arve Løberg, med ordføreren i Verran, Snåsa, Inderøy
og Steinkjer.
Kl. 12:00Lunsj og nettverksbygging
Kl. 13:00Erfaring med dagens virkemiddelapparat. Forslag til endringer og forventningene sett fra bedriftsperspektivet
Innlegg ved Lars Berg-Hansen fra Norse Aqua, Mohamed Sambou fra Snåsåvann AS, Maren Aasen fra Surf Kombucha og Oreanut Rennemo fra Thai Thai.
Dere er de gode hjelperne innen næringsutvikling - hvordan skal dere sørge for mere og bedre næringsutvikling?
Sofadialog mellom T:lab, Innovasjon Norge, Proneo og Steinkjer Næringsselskap.
Kl. 15:00Konferanseslutt
De som ønsker deltar på gruveteater med Eplene i Messehagen og inviteres til et
program mellom konferanseslutt og til teaterforestillingen starter.
Vi håper å se deg på årets Verrankonferanse – en regional næringskonferanse for Inn-Trøndelag